Gull har til alle tider vært et av menneskehetens viktigste måleenheter på substansiell verdi. I en turbulent verden der valutaer og verdipapirer svinger som sur melk i magen på en kattunge, er det mange som lurer på om de bør investere i gull i stedet. Når de underliggende verdiene ikke samsvarer med den nominelle verdien, er det kanskje smart å investere i gull i stedet?

Kjøpe og selge gull

Gullmarkedet har svingt mye de siste årene. Gullprisen i 2011 lå på 1923 dollar, og sank siden med hele 43 % i løpet av 2015. Rallyet mot gull startet i forbindelse med finanskrisen, men behovet for å sikre sine verdier ble etter hvert nesten borte. Det ble derfor også stadig flere som ønsket å selge det gullet de sikret seg da det så ut til at inflasjonen skulle øke. I 2016 steg imidlertid prisen kraftig igjen.

Fysisk gull og papirgull

gullForskjellen på fysisk gull og papirgull er at sistnevnte er et finansielt instrument som kun verdimessig er linket opp til gull. Du får altså ikke en fysisk vare. Noe som derimot gjelder for fysisk gull. Du får eksakt hva navnet tilsier: Du kjøper et fysisk produkt som du selv eier og oppbevarer.

Etter de mange finansielle skandalene de siste årene, er det flere som vil hevde at det er for risikabelt å kjøpe et gullprodukt som ikke er annet enn et dokument basert på derivater og spotprisen på gull. Et fond eier ofte ikke det fysiske gullet selv. Om du i stedet eier det fysiske gullet, vil du være spart for tap om for eksempel fondet skulle gå konkurs. Risikoen for verditap er mindre.

Les også: Om gull og gullvasking

Sørg for trygg oppbevaring av ditt gull

Om du kjøper fysisk gull, kan du enten investere i gullbarrer eller i mynter. I forhold til et verdidokument som er enklere å oppbevare, må du i stedet sørge for trygg lagring av det fysiske gullet. Faren er ellers at du utsetter deg for innbrudd og ran. For privatpersoner gjelder dette spesielt smykker av gull og verdifulle gjenstander i det edle metallet. Løsningen for mange er å kjøpe fysisk gull og samtidig trygg oppbevaring i hvelv i London, Zürich eller Hong Kong.