Solid økning i utdelinger, viser ny undersøkelse fra Stiftelsestilsynet. Stiftelsene hadde også 4 millioner dugnadstimer og 100 000 frivillige.

-Undersøkelsen viser at stiftelsene er med på å drive samfunnet framover, sier Siw Heggedal Longvastøl, avdelingsdirektør i Stiftelsestilsynet.  

Undersøkelsen “Norske stiftelsers samfunnsbidrag” viser at norske stiftelser delte ut minst 5,8 milliarder kroner i 2019 og 6 milliarder kroner i 2018. Forrige gang dette ble undersøkt, i 2014, var tallet 4 milliarder kroner.  

-Dette er en stor økning, og det viser at norske stiftelser er en stadig større økonomisk kraft i samfunnet. Trenden er at det blir færre stiftelser i Norge, men på samme tid blir stiftelsene større i form av at de har mer egenkapital.  

TJENE-PENGER-PÅ-NETT

Frivillig innsats kartlagt for første gang 

Stiftelsene oppgir at de hadde nær 4 millioner dugnadstimer, og 100 000 frivillige i 2019.  

-Frivilligheten er en viktig bærebjelke i det norske samfunnet, og vi ser at norske stiftelser er en viktig del av dette. Det er første gang vi undersøker frivillig innsats blant stiftelser.  

Når det gjelder frivillige har 45 prosent svart at tallene de oppgav er estimater, mens 62 prosent har svart det samme når det gjelder dugnadstimer.  

-Frivillig innsats er ikke like enkelt å tallfeste som utdeling av penger for eksempel, men undersøkelsen gir et klart bilde av at mange stiftelser også skaper verdier på denne måten.  

Mest til kultur og idrett 

Kultur og idrett er den største målgruppen, både når det gjelder stiftelsene som driver aktivitet og stiftelsene som deler ut penger.  

Det ble delt ut 1,7 milliarder kroner til formål innenfor kultur og idrett i 2019, og nesten 900 stiftelser hadde aktiviteter innenfor kultur og idrett. 

Andre store formål er samfunn, utvikling og sosiale tiltak, humanitært arbeid og bistand og forskning.  

-Vi ser at stiftelser på grunn av sin frie stilling kan bidra til å innovere offentlige og private tjenester gjennom å spisse tema, satsinger og nye former for samarbeid. Det stiftelsene gjør kommer samfunnet til gode, sier Heggedal Longvastøl.  

Spørreundersøkelsen ble sendt ut til alle norske stiftelser i januar 2020, og 4525 svarte. Det er rundt 6500 stiftelser i Norge, så det utgjør en svarprosent på nær 70 prosent.  

Om Stiftelsestilsynet:  

  • Stiftelsestilsynet skal sikre trygge stiftelser. 
  • Stiftelsestilsynet har ansvar for tilsyn og kontroll med alle stiftelser i Norge, samt behandling av søknader fra stiftelser om registreringer og endringer.  

Stiftelser: 

  • En stiftelse er et selskap uten eiere, og er opprettet for å realisere et eller flere bestemte formål. 
  • Når stiftelsen er opprettet skal kapitalen gå til formålet og det er formålet som eier stiftelsen. Styret skal forvalte kapitalen slik at formålet lar seg realisere.