I disse dager er det mange nordmenn spesielt innenfor oljebransjen som opplever å miste jobben eller bli permitert. Dette kan for mange være svært stressende og ikke minst deprimerende. Vi i TjenPenger.no har et motto «when life gives you lemons, make a lemonade». Når du får noe negativt servert i fanget så må du bare gjøre noe positivt ut av det. Det å bli arbeidsledig er ille (vi har selv vært der) men det kunne vært verre. For når du blir arbeidsledig i Norge så har du faktisk rettigheter, du får nok penger til mat og hus men ennå bedre. Du kan starte ditt eget firma med svært lite risko.

Det er nemlig slik at det finnes ikke noe bedre tidspunkt for deg å starte egen næring. NAV har nemlig en ordning som gjør at du kan få dagpenger i de 9 første månedene av oppstarten av din bedrift. Dette gir alle en stor mulighet til å starte egen bedrift når de er arbeidsledige. Ordningen er så god at for veldig mange så kan det virke urettferdig!
Men NAV har også gjort om på vedtak de tidligere har gjort, pga av mistanke om at søker ikke har levert riktige opplysninger, og bedt om tilbakebetaling, da kan man klage på det.

Hvordan få støtte av NAV til å starte eget firma?

Denne ordningen er kun for de som allerede mottar dagpenger. Primært for de som har hatt dagpenger i over 3 måneder, men vi vet at det finnes noen unntak. Uansett så må du være inne i NAV-systemet for å kunne søke. Du finner skjemaer på denne lenken. Da har du henholdsvis 2 valg:

– Inntil 6 måneder med dagpenger i en utviklingsfase

– Inntil 3 måneder med dagpenger i en oppstartsfase

Disse to kan også kombineres. At du først søker om 6 måneder i en utviklingsfase og deretter 3 måneder i en oppstartsfase.

Slik vurderer NAV din søknad

Det finnes ingen fasit på om du vil få dagpenger-støtte eller ikke. Dette er en manuell vurdering NAV gjør, men de har på sin side gitt noen føringer. Nedenfor har vi listet dem opp.

– Virksomheten/ideen må være ny for deg

– Bedriften må være et enkeltpersonsselskap eller et annet type firma som du eier minimum 50 % av

– Målet og meningen må være at etableringen må være at du etter 3,6 eller 9 måneder vil bli lønnet av virksomheten.

– Bedriften må være i Norge og drives her

– Du må få noen til å vurdere din forretningsplan eksternt, denne kostnaden dekker ikke NAV. NAV må godkjenne denne instansen

– Virksomheten må være meldt inn i offentelige registre i fase 2 (oppstartsfase).