Hvis du gjør det bra nok med firmaet ditt kan du bli kåret til gasellebedrift. For å bli det må du ha en god vekst i firmaet, les mer om kravene nederst på siden her: https://www.dn.no/staticprojects/2018/10/gasellene/

Her er noen tips for å bli gaselle:

1. Unngå kaos i bedriften

– Vel så spennende som å studere en rask vekst, er å studere konsekvenser av rask vekst. Hva skjer med bedriften når den vokser? Hvilke bedrifter klarer seg fint etter en periode med rask vekst (eks. Arendal bil fra 2018) ?

Det blir ofte internt kaos med mange nye ansatte dersom man har lite orden i sysakene. – Alle springer fortere og fortere, mange blir utkjørt og lei, og mange ender til slutt opp med å finne seg andre arbeidsgivere.

2. Ha interne systemer som fungerer til ditt bruk

– De som klarer seg best i vekst er de som tar tak i organiseringen underveis. De bygger morgendagens organisasjon i dag for å unngå slikt kaos. Dersom man har gode systemer internt, får bedriften også frigjort tid til å utforske nye muligheter, følge opp kundene og andre aktiviteter som er viktige for bedriften.

3. Ansett riktig folk

– Mange som starter selskaper er flinke i den tidligste entreprenørfasen, men de er ikke nødvendigvis de beste til å lede virksomheten i en periode med kraftig vekst. Disse kan med fordel ansette dyktige ledere som kan utvikle organisasjonen. En gründer må med andre ord ikke alltid være daglig leder.

4. Bruk pengene der de bør brukes

– Vekst kan være svært kostnadskrevende, da det er mange investeringer som må gjøres. Ofte innen markedsføring, som reklame på sosiale media, skrive/sende ut pressemeldinger og annet som skal markedsføre bedriften. Ha god kontroll på økonomien, og sett av penger til nye investeringene som kommer.

5. Ikke forelske deg i egen suksess

– Verden endrer seg, og man kan ikke bare lene seg tilbake. Man må stadig utfordre organisasjonen på å bli bedre, jobbe smartere, og ikke minst: Følg med på markedets utvikling.