Fem tips til deg som skal ha sommerjobb

Samfunnet åpner gradvis og mange unge er klare for årets sommerjobb. Her er noen tips fra Arbeidstilsynet til deg som skal ut i arbeid.

Koronasituasjonen har satt sitt preg på arbeidslivet de siste månedene. Til tross for at enkelte bransjer fremdeles har lavere produksjon enn normalt som følge av pandemien, er det behov for sommervikarer også i år.

VÆR BEVISST: Noe av det viktigste å huske om du skal ha sommerjobb, er at at du skal ha en skriftlig arbeidskontrakt. Arbeidskontrakten skal beskrive hva du skal gjøre på jobb og hva du har krav på. Illustrasjonsfoto: Arbeidstilsynet.

Skriftlig arbeidskontrakt – alltid 

Kanskje er sommerjobben ditt aller første møte med arbeidslivet? Da er det viktig å kjenne til at du har krav på skriftlig arbeidsavtale og opplæring i jobben, og at lederen din skal sørge for at du ikke skader deg på jobb.

– Det er viktig med trygge og ryddige arbeidsforhold for unge arbeidstakere. Husk at du skal ha en skriftlig arbeidskontrakt, selv om det bare er en sommerjobb eller deltidsjobb. Denne skal beskrive hva du har krav på og hva du skal gjøre på jobb, sier direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet.

Fem nyttig tips

Her er fem ting som er viktige å huske på når du skal ut i sommerjobb:

  1. Du har krav på skriftlig arbeidskontrakt – uansett jobb. I arbeidskontrakten skal det blant annet stå noe om arbeidstid, lønn og oppsigelsestid.
  2. Du har krav på å få vite når og hvor mye du skal jobbe.
  3. Du har krav på overtidsbetalt når du jobber overtid.
  4. Du har krav på skikkelig opplæring i arbeidet du skal utføre. Det handler om hvordan jobben skal gjøres, noe som kan være viktig for helsa og sikkerheten din.
  5. Du har krav på minst én pause dersom arbeidstiden overstiger fem og en halv time. Dersom du er under 18 år skal du ha pause i minst en halvtime, helst sammenhengende, om arbeidstiden er over fire og en halv time.

Særlig risikofylt arbeid

Er du under 18 år, skal du skjermes fra arbeid hvor det er stor fare for helseskade. Du skal for eksempel ikke arbeide med visse anleggsmaskiner, med ville eller giftige dyr, med giftige eller kreftfremkallende stoffer eller bli eksponert for enkelte biologiske faktorer.

Biologiske faktorer er eksempelvis mikroorganismer som kan gi sykdom. Under koronasituasjonen innebærer dette at du som er under 18 år ikke skal gjennomføre arbeidsoppgaver hvor du er eksponert for høyere smitterisiko enn i samfunnet for øvrig. Eksempel på dette er arbeid innen helsesektoren med koronasmittede.

Opplæring viktig for å unngå ulykker

Som ung arbeidstaker kan du ha mindre erfaring og kjennskap til jobben du skal gjøre enn andre ansatte i virksomheten. Manglende forståelse for farene i arbeidet, kan øke risikoen for skader og ulykker.

– Arbeidsgiver skal sørge for nødvendig opplæring slik at unge arbeidstakere skal kunne jobbe sikkert. Dette er et ansvar arbeidsgiverne må ta på alvor, sier direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet.

– Det er flott at de unge vil jobbe, og at de får prøve seg i arbeidslivet. Da er det viktig at de får en god start. La oss håpe at dette blir en sommer uten alvorlige ulykker hvor unge mennesker er involvert.

Si ifra ved problemer

I tillegg til at du bør gjøre deg kjent med rettighetene dine i arbeidslivet, er det viktig at du også kjenner til hvilke plikter du har. Som arbeidstaker skal du bidra til å skape et godt og sikkert arbeidsmiljø. Det er viktig at du tar ansvar for din egen arbeidssituasjon og sier fra til sjefen dersom noe er galt.

Er du usikker på rettighetene dine, eller opplever noe som ikke er greit på arbeidsplassen, kan du også ta kontakt med tillitsvalgt eller verneombud.

Vi tester Finn.no sine småjobber

Vi har tidligere skrevet om Fiverr.com hvor du kan gjøre småjobber og tjene godt på det. Finn.no svarte på denne trenden med å opprette en egen markedsplass for det de definerer som «småjobber». Det betyr mindre jobber hvor du kan tjene skattefrie penger på å gjøre mindre jobber. For oss som er over snittet interessert å tjene penger så er dette veldig interessant, derfor bestemte vi oss for å prøve ut Finn.no sine småjobber i en uke. En uke hvor vi viet 100 % av vår tid til dette, for å se hvor mye penger man kan tjene.

SLIK FUNGERER FINN.NO SINE SMÅJOBBER

Det er en markedsplass for småjobber for privatpersoner.  På markedsplassen finner du jobber hvor max belønning for jobben er 6000,- kroner. Det er gratis å legge ut en småjobb men om du ønsker å «jobbe» så må du betale noen småkroner. Det koster 15,- å søke på jobber under 2000,- i belønning og 30,- for jobber over 2000. Selv om du betaler disse gebyrene så er du ikke garantert jobb. Personen som har lagt ut jobben velger selv personen de ønsker at skal ta jobben.

DETTE GJORDE VI FOR Å FÅ FLEST MULIG JOBBER:

1. Opprettet profil

Når vi opprettet vår profil så brukte vi FINN.NO-kontoen vi har hatt i 6 år. Dette skaper øyeblikkelig troverdighet blant de som legger ut jobber. I tillegg så gikk vi inn for å få et skikkelig profilbilde. I vårt tilfelle gikk vi i skogen og tok det vi kaller et friskt bilde med et ennå friskere smil. Vi valgte også å skrive en kort tekst om oss. Siden vi vet at det er en overvekt av fysiske oppgaver på Småjobber så tilpasset vi teksten deretter.

2. Scannet jobber

Vårt mål var å tjene mest mulig penger på en uke. Det betyr at vi måtte scanne etter jobber vi så som mulige og legge en plan. Vi brukte derfor helgen før på å booke så mange som mulige jobber. Vi hadde et budsjett på 500,- kroner på denne bookingen. Som du ser i teksten her så omtaler vi det som «vi», vi fant nemlig ut at det ikke var dumt å være 2 personer. Da kunne vi ta dobbelt så mange jobber, i tillegg til å ha hyggelig selskap av hverandre. På denne helgen klarte vi å booke 10 jobber den uken. Når vi booket disse jobbene så prøvde vi å tenke logistikk og økonomi. Ettersom Småjobber forsatt er ganske nytt så må man ha et relativt stort geografisk område for å få nok jobber inn. Det vi gjorde for å gjøre dette økonomisk mulig var å prøve å booke flere jobber innen samme område, samme dag. I tillegg så prøvde vi å booke oppdrag hvor tilhenger var nødvendig på en og samme dag, da sparte vi penger på leie.

3. Fulgte flittig med på jobber hele tiden

I mellom jobbene så sjekket vi etter nye jobber hele tiden. Dette ga svært gode resultater, da folk er gira på å få unnagjort jobbene relativt raskt.

4. Fornøyde kunder

Som med alle nettbaserte markedsplasser så er det viktig med fornøyde kunder om du skal tjene penger. Derfor lønner seg å ALLID etterlate kunden med et godt inntrykk. Vi hadde noen kunder som hadde noen feil de påpekte, da rettet vi opp med en gang. Vi kan ikke understreke viktigheten av dette!

Så hvor mye tjente vi på Finn.no sine småjobber?

Vi gir aldri på akkurat nøyaktig tall på hvor mye vi tjener men vi tjente like mye som enkelte gjør på en måned. Riktignok så jobbet vi skikkelig hardt for å få det til. Har man familieliv og dagjobb så er dette kanskje ikke mulig, men om du f.eks tar 2 jobber i uken så vil du merke det på ditt budsjett.