Norske stiftelser delte ut 5,8 milliarder i 2019

Norske stiftelser delte ut 5,8 milliarder i 2019

Solid økning i utdelinger, viser ny undersøkelse fra Stiftelsestilsynet. Stiftelsene hadde også 4 millioner dugnadstimer og 100 000 frivillige.

-Undersøkelsen viser at stiftelsene er med på å drive samfunnet framover, sier Siw Heggedal Longvastøl, avdelingsdirektør i Stiftelsestilsynet.  

Undersøkelsen “Norske stiftelsers samfunnsbidrag” viser at norske stiftelser delte ut minst 5,8 milliarder kroner i 2019 og 6 milliarder kroner i 2018. Forrige gang dette ble undersøkt, i 2014, var tallet 4 milliarder kroner.  

-Dette er en stor økning, og det viser at norske stiftelser er en stadig større økonomisk kraft i samfunnet. Trenden er at det blir færre stiftelser i Norge, men på samme tid blir stiftelsene større i form av at de har mer egenkapital.  

TJENE-PENGER-PÅ-NETT

Frivillig innsats kartlagt for første gang 

Stiftelsene oppgir at de hadde nær 4 millioner dugnadstimer, og 100 000 frivillige i 2019.  

-Frivilligheten er en viktig bærebjelke i det norske samfunnet, og vi ser at norske stiftelser er en viktig del av dette. Det er første gang vi undersøker frivillig innsats blant stiftelser.  

Når det gjelder frivillige har 45 prosent svart at tallene de oppgav er estimater, mens 62 prosent har svart det samme når det gjelder dugnadstimer.  

-Frivillig innsats er ikke like enkelt å tallfeste som utdeling av penger for eksempel, men undersøkelsen gir et klart bilde av at mange stiftelser også skaper verdier på denne måten.  

Mest til kultur og idrett 

Kultur og idrett er den største målgruppen, både når det gjelder stiftelsene som driver aktivitet og stiftelsene som deler ut penger.  

Det ble delt ut 1,7 milliarder kroner til formål innenfor kultur og idrett i 2019, og nesten 900 stiftelser hadde aktiviteter innenfor kultur og idrett. 

Andre store formål er samfunn, utvikling og sosiale tiltak, humanitært arbeid og bistand og forskning.  

-Vi ser at stiftelser på grunn av sin frie stilling kan bidra til å innovere offentlige og private tjenester gjennom å spisse tema, satsinger og nye former for samarbeid. Det stiftelsene gjør kommer samfunnet til gode, sier Heggedal Longvastøl.  

Spørreundersøkelsen ble sendt ut til alle norske stiftelser i januar 2020, og 4525 svarte. Det er rundt 6500 stiftelser i Norge, så det utgjør en svarprosent på nær 70 prosent.  

Om Stiftelsestilsynet:  

 • Stiftelsestilsynet skal sikre trygge stiftelser. 
 • Stiftelsestilsynet har ansvar for tilsyn og kontroll med alle stiftelser i Norge, samt behandling av søknader fra stiftelser om registreringer og endringer.  

Stiftelser: 

 • En stiftelse er et selskap uten eiere, og er opprettet for å realisere et eller flere bestemte formål. 
 • Når stiftelsen er opprettet skal kapitalen gå til formålet og det er formålet som eier stiftelsen. Styret skal forvalte kapitalen slik at formålet lar seg realisere. 
Ny garantiavtale gir kickstart til landets småbedrifter

Ny garantiavtale gir kickstart til landets småbedrifter

Garantiordningen betyr at norske banker de to neste årene kan låne ut to milliarder kroner i risikokapital til norske vekstbedrifter.

Ordningen er realisert gjennom en avtale mellom Innovasjon Norge og Det europeiske investeringsfondet (EIF), og gir god starthjelp til næringsliv som vil satse på innovasjon og vekst.

– Denne ordningen treffer landets småbedrifter spesielt godt, og kan gi et løft for innovasjon og vekst i småbedrifter over hele landet, sier næringsminister Iselin Nybø.

Siden 2017 har den såkalte Vekstgarantiordningen vært testet i samarbeid med seks utvalgte banker. I testperioden har ordningen bidratt med rundt regnet 800 millioner kroner i lån til 240 norske bedrifter.

Nå blir ordningen utvidet og rullet ut i full skala sammen med 14 banker rundt i landet.  Dette gir ordningen en god geografisk spredning.

– Dette er en god løsning som gir norske næringsliv bedre tilgang til risikokapital. Resultatene så langt bekrefter at dette er en ordning som virker etter hensikten. Både bankene og kundene er ifølge evalueringene fornøyde, sier næringsministeren. 

Vekstgarantiordningen og avtalen med EIF innebærer at Innovasjon Norge kan tilby garantier som dekker 75 prosent av tapet som norske banker risikerer gjennom lån til innovative, norske bedrifter. Garantiordningen gjelder for en samlet låneramme på hele to milliarder kroner.

Fakta om Vekstgarantiordningen:

 • Innovasjon Norges Vekstgarantiordning har til formål å styrke innovative eller raskt voksende små og mellomstore bedrifters tilgang til bankfinansiering.
 • Vekstgarantiene utgjør en supplerende sikkerhet i saker hvor bedrifter har betjeningsevne, men ikke kan stille tilfredsstillende sikkerheter for finansiering.
 • Selve garantiordningen bygger på en avtale om risikoavlastning mellom Innovasjon Norge og Det europeiske investeringsfondet (EIF) under EUs rammeprogram for forskning- og innovasjon, Horisont 2020.
 • Gjennom ordningen tilbyr Innovasjon Norge risikoavlastning til banker som yter lån til målgruppen av bedrifter lokalisert i Norge. Dette gjøres ved at Innovasjon Norge, gjennom en porteføljeavtale med samarbeidende banker, garanterer for 75 prosent av bankens tap (tapsgaranti) på lån inntil kr 4 000 000 per bedrift.
 • Bedriftene som det søkes om garanti for må tilfredsstille EUs krav til innovasjon eller vekst. I tillegg til at bedriften må ha verdiskaping i Norge.
 • Garantiansvaret er begrenset til 20 prosent av låneporteføljen for hver enkelt bank. 
 • Lånene bedriftene får bevilget kan brukes både til arbeidskapital og fysiske og immaterielle investeringer.
 • Gjennom kontragarantien sier EIF seg forpliktet til å dekke 50 prosent av Innovasjon Norges tap under Vekstgarantiordningen. Avtalen gjelder ut 2021.

Hvordan realisere en ide?

I gjennom alle tider så har man personer som har kommet med store ideer som har blitt realisert og blitt en del av vår historie. Eksempler på dette er Apple, Micosoft, Facebook og ikke minst ostehøvelen. Det som er sikkert er at det finnes ennå flere ideer dersom flere hadde valgt å realisere den og ikke minst gjøre det riktig. I Norge tror vi spesielt det er mange som holder igjen sine ideer. Dette kan kanskje forklares med at i Norge så setter man stor pris på trygghet og status. Noe som gjør at mange av disse ide-menneskene ender opp i større selskaper eller med helt andre jobber. Det mange ikke tenker på er at man kan realisere mange ideer uten mye penger, uten å slutte i jobben og uten å miste status. Vi har laget en oversikt til på hvordan du kan realisere din ide – på en trygg og god måte!

1. Få ideen din ned på papiret

Ofte så kan en ide virke veldig god i hodet, men når man får den ned på papiret så kan den virke ennå bedre enn den var i hodet eller dårligere. Ofte så kan det å få ideen ned på papiret få hodet til å finne ut hvilke utfordringer ideen har og hvilke fordeler den har.

2. Er det et behov eller marked for din ide? 

Mange tror at når de har fått en god ide at noen kommer til å stjele den. Derfor er det mange som kvier seg for å dele den med andre før ideen er ferdig klekket og etter at man gjerne har brukt mye tid eller penger på den. Vi anbefaler at man kontakter «eksperter» som allerede er i bransjen eller nisjen for å høre hva de tenker om produktet. Dette kan være alt i fra potensielle konkurrenter eller andre personer som har erfaring fra markedet. Er du panisk opptatt av at ingen skal stjele ideen så kan du utforme en NDA (non-disclosure-agreement) som beskytter den informasjonen du gir. Det som er dumt med en NDA er at veldig få kommer til å ville signere den. De aller fleste mennesker er redelige folk som ikke kommer til å lure deg. Alternativt er å faktisk betale for den tiden du trenger for å vurdert din ide, da er dette ofte regulert! Vi skal ikke gi deg noe annet råd, enn at en slik samtale kan spare deg for mange tusen kroner + masse tid!

3. Skal jeg slutte i jobben min? Hvor mye penger trenger jeg? Skal jeg få en investor?

Nå som du vet om ideen din har et potensial så er du nødt til å finne ut hvordan du skal finansiere den. Ingenting er gratis og det å realisere en ide kan bli svært kostbart, men det kan også endre livet ditt. Vi anbefaler at du så langt det lar seg gjøre forsetter i jobben din og prøver å klare deg uten en investor. Grunnen til det er nemlig at det som er kostbart når du f.eks skal starte en bedrift og lønne deg selv samtidig. Når din ide eller bedrift begynner å tjene penger, ja da kan du ta mer risiko i forhold til å slutte i jobb. Dette handler selvfølgelig mye om livssituasjon også, har du en familie så har du mer ansvar enn om det kun er deg selv. Det betyr ikke at du ikke skal ta risiko, men det er nemlig slik at du bør minimere risikoen så mye som mulig.

 

4. Gjør mest mulig selv og ikke tro at suksess kan kjøpes!

Det finnes i dag flere som faktisk livnærer seg av å selge til folk som selv prøver å tjene penger. Vi tror ikke på «grunderkurs» eller «lifecoaches». De blir ikke essensielle for om du kommer til å tjene penger på din ide eller ikke. Da kan du heller kjøpe deg en bok fra denne listen. Det er veldig mange som utnytter folk som ønsker å starte noe eget, det er ikke bare coacher. Det er en kjent sak at blant annet webbyråer og kataloger utnytter ferske grundere. I starten så bør du prøve å gjøre det meste selv. Vi har blant skrevet om hvordan du kan sette opp Adwords selv her eller hvordan du kan lage en nettside selv. Husk at det er mye hardt arbeid bak hver ide som blir realisert. Du vil lære mye av å gjøre mesteparten av jobben selv. Dersom du skal leie inn noen til å gjøre noe så kan du benytte en aktør som f.eks Firmalogoer.no eller finne frilansere på Freelancer.com.

5. Jobb , jobb jobb 

Hvis det var enkelt å realisere en ide eller starte en bedrift så ville alle gjort det. Det er ikke enkelt, det krever knallhard jobbing. Det finnes ingen grunn til at du ikke skal klare det så lenge du er motivert, forberedt på jobbe utenfor normen og kanskje ofre noen ting på veien.

Shark Tank – et nyttig tv-program for deg som vil starte bedrift

Vi anbefaler som regel ikke folk å bruke tid foran TV-skjermen om du vil tjene penger. Tiden er som vi har nevnt tidligere verdt penger og det er fryktelig synd å bruke penger på Hotel Cæsar, Paradise Hotel eller Sinnasnekkeren. Det finnes riktignok noen unntak for dette og et av disse er det amerikanske tv-programmet Shark Tank. TV 2 hadde i sin tid en egen vri på dette tv-programmet som het Skaperen. Den fikk dessverre kun 3 sesonger og suksesshistoriene var få. Shark Tank derimot har vært på TV i utrolig mange år.

Hva er Shark Tank? 

Shark Tank er som Idol for grundere. Grunderne skal pitche en ide for 5 suksessfulle grundere som potensielle investorer. Grunderne må vite hvor mye penger de ønsker og hvor mange prosent aksjer de ønsker å gi for summen. Målet til grunderen er å få med en eller flere av investorene på investeringen. Alt handler om å trollbinde investorene med gode ideer, gode tall og personlighet.

Serien finnes i dag i flere land, men vi liker best den amerikanske og dette blogginnlegget er skrevet med nettopp den amerikanske serien i tankene.

Hvem er investorene?

Investorene som i serien blir omtalt som «sharks» eller «haier» på godt norsk er suksessfulle grundere. Dersom du er litt kjent med suksesshistorier kjenner du kanskje igjen noen av dem?

1. Robert Herjavec 

Opprinnelig fra Kroatia, men familien emigrerte til Toronto, Canada. Robert har siden bygget seg opp en enorm formue som løper seg opp til nærmere 3 milliarder kroner. Han solgte sitt første selskap for nærmere 200 millioner kroner. Nå er han aktiv som er eier av sikkerhetsselskapet Herjavec Group.

2. Mark Cuban 

Mark var en av få som faktisk gjorde gode penger på dot-com-boblen. Han solgte et selskap til Yahoo og dette la grunnlaget for formuen han i dag har. I dag er han nok mest kjent for å eie NBA-laget, The Mavericks.

3. Lori Greiner

Lori Greiner har tjent seg styrtrik på å ta patenter og selge videre til større kjeder. Hun er god for flere hundre millioner dollar og har en bok på Wall Street Journal sin bestselger liste.

4. Daymond John

Daymond er mannen bak klesmerket FUBU som herjet verden tidlig på 90-tallet. Nå har han flere suksessfulle selskaper i sin portefølje. Igjennom Shark Tank har han investert totalt over 8 millioner dollar.

5. Kevin Oleary

Kevin er for de som ser på Shark Tank kjent under navnet «Mr Wonderfull». Han startet et selskap innenfor leker som han senere solgte til Matel for 3,8 milliarder dollar.

6. Barbara Corcoran

Barbara bygde seg opp innen eiendom og solgte selskapet sitt for 66 millioner dollar. Nå forvalter hun denne formuen i investeringer. Hun er i tillegg til Shark Tank også en frekventert ekspert på «Today Show».

Hvordan kan vi lære av Shark Tank?

Denne «gjengen» med investorer kan ved første inntrykk virke som litt slemme og skumle, men de sitter med mye kunnskap. De ønsker å tjener penger og forteller høyt om deres bekymringer eller utfordringer. Det er nettopp tilbakemeldingene og spørsmål som vi kan lære av. Faktisk så kan en del av erfaringene de selv har gjort eller gjort igjennom investeringer gjøre at du gjør riktig valg. Selv om alle ideer er forskjellige og menneskene bak er forskjellige så kan man lett få til en tankeprosess rundt sine egne prosjekter.

Når går Shark Tank på TV?

Shark Tank går dessverre ikke på norsk tv, men nesten alle episoder ligger ute på YouTube. Så de er tilgjengelig gratis og hele døgnet.

 

 

 

 

 

Hvordan få gode tilbakemeldinger på nett?

Uansett om du selger ting på QXL, finner jobber på Småjobber eller driver eget firma så er du avhengig av gode referanser på nett. I dagens verden kan en eller flere dårlige tilbakemeldinger få store økonomiske konsekvenser for deg. Derfor bør du hele tiden jobbe for at du levrer bra og at alle til slutt blir fornøyde. De siste årene har vi opparbeidet oss en del erfaring på dette og ut i fra disse har vi laget noen gode råd til deg.

1. 100 % LEVERT = 100 % FORNØYD

Dersom du bestandig leverer det produktet du lover og litt mer så vil du ha fornøyde kunder. Noen kunder vil man ikke kunde få fornøyde men om du har et gjennomgående godt produkt så vil overvekten av erfaringer være positive.

2. Den som ikke spør – vet ikke

Hvis du ikke spør kundene om hva de mener kan bli bedre, hva som er bra eller hva som ikke fungerer så vil du mest sannsynlig ikke få vite noe før det er for sent. Derfor anbefaler vi at du jevnlig gjør kundeundersøkelser for å hele tiden bli bedre. Husk at det ikke finnes noe produkt eller tjeneste som ikke har rom for forbedringer!

3. Misfornøyd kunde – hva gjør jeg?

Om du får en omtale på nett som er negativ så bør du først prøve å kontakte den misfornøyde kunden. Du bør høre om det er noe du kan gjøre for å rette opp inntrykket. Samtidig bør du svare høflig og ydmykt på omtalen. Ikke gå til angrep på kunden selv om du mener at kunden kanskje har feil, det skremmer fremtidige kunder.

Hvilken selskapsform skal jeg velge?

Et av de første valgene du må gjøre når du skal starte ditt eget firma er hvilken selskapsform du skal velge. Det finnes flere muligheter der. Det har de siste årene gått en liten «hype» blant folk at å stifte  AS er et must. Det er nødvendigvis ikke riktig. Det er selvfølgelig ikke noe som er riktig eller galt her men valg av selskapsform kan gi deg noen fordeler om du velger riktig og noen utfordringer om du velger feil .

I Norge i dag har vi mange selskapsformer som du kan velge men de vanligste er:

Aksjeselskap:

Dette er en den mest vanlige selskapsformen i Norge. De aller fleste større selskaper i Norge er aksjeselskaper. Her er personlig ansvar begrenset til den egenkapitalen man har i selskapet. Veldig mange velger å gå for AS fordi man kun skatter vanlig selskapsskatt av overskudd så lenge man ikke tar ut utbytte.

Hvem passer aksjeselskap for?

Et aksjeselskap passer godt dersom du skal starte innenfor bransjør med mye ansvar og dermed risiko. Da kan det være en fordel å ikke være personlig ansvarlig. Dersom en del av din foretningsplan innebærer å hente inn investorer så er et aksjeselskap helt nødvendig. AS kan også være et godt alternativ for de som vet at de vil få store overskudd relativt raskt.

Hvordan registrerer jeg et aksjeselskap?

Før var det veldig omstendelig å registrere et aksjeselskap. Etter at minimumskravet på egenkapital ble satt til 30000,- så har det blitt mye enklere. Vi kan anbefale et selskap som heter STARTE AS. De gjør hele jobben for deg – det er trygt, raskt og billig. Du kan også gjøre jobben selv, men vi er helt sikre på at du har noen bedre å bruke tiden din på.

Enkeltpersonforetak:

Et enkeltpersonsforetak er en selskapsform der du er personlig ansvarlig for alt. Det betyr at om du ikke klarer å betale regningen til ditt selskap så står du personlig ansvarlig. Samtidig så er alt du tjener i selskapet etter kostnader inntekt, som automatisk blir regnet som inntekt. Det er i dag veldig mange suksessfulle enkeltpersonsforetak i Norge som er både seriøse og innovative. Og kan få bra pensjon.

Hvem passer enkeltpersonsforetak for?

Dette er perfekt til deg som ruger på en ide uten å ha mye kapital. Det passer egentlig godt for de aller fleste i en «begynner-fase». Enten om du skal lage nettside, app eller kanskje starte en butikk. Det vi liker med godt med enkeltpersonsforetak er at du kommer raskt i gang og at det er helt kostnadsfritt.

Hvordan registrerer jeg et enkeltpersonsforetak?

Det er lekende lett å registrere et enkeltpersonsforetak, alt du trenger å gjøre er å gå inn her. Fylle ut et skjema og så vil du få et organisasjonsnummer om kort tid. Det er helt gratis! Noe vi anbefaler deg at du gjør om velger å registrere et enkeltpersonsforetak er å kontakte en regnskapsfører som kan føre alt korrekt for deg fra dag 1.

Enkeltspersonsforetak eller AS?

Det er det bare du som vet. Vår erfaring er de aller fleste kommer langt i starten med et enkeltpersonsforetak. De kommer raskere i gang og kan disponere over sine midler som de selv vil.  Dersom du skal starte selskap med flere så er AS det beste!

Vi ønsker deg lykke til uansett selskapsform!