Bygg en formue fra kroner null

Å bygge en formue fra bunnen av kan virke som en formidabel oppgave, men med den rette strategien, tålmodighet og en god dose disiplin, er det absolutt mulig. Prosessen krever en klar plan og vilje til å følge gjennom over tid. Her er en mer detaljert tilnærming til hvordan man kan bygge en formue fra ingenting:

1. Sett klare økonomiske mål

Start med å definere hva «formue» betyr for deg og sett spesifikke, målbare mål. Å ha klare mål hjelper deg med å fokusere dine økonomiske strategier og gir deg noe konkret å arbeide mot.

2. Lag en budsjettplan

En grundig gjennomgang av dine inntekter og utgifter er essensielt. Opprett et budsjett som balanserer nødvendige utgifter, sparing, og investeringer. Det er viktig å leve innenfor eller under dine midler for å frigjøre kapital som kan anvendes for å bygge formue.

3. Bygg opp et nødsituasjonsfond

Å lage et nødsituasjonsfond er en kritisk del av sunn økonomisk planlegging og fungerer som et sikkerhetsnett for uforutsette hendelser, som jobbtap, medisinske nødsituasjoner eller uventede reparasjoner. Begynn med å bestemme størrelsen på fondet, som ofte anbefales å dekke tre til seks måneders utgifter. Dette beløpet varierer avhengig av din personlige situasjon, inkludert jobbsikkerhet og familieansvar.

For å bygge opp fondet, start med å se over din nåværende økonomi og identifiser områder hvor du kan kutte ned på utgifter. Dette kan inkludere alt fra å redusere spisesteder, abonnementstjenester, eller unødvendige shoppingvaner. Sett et realistisk mål for månedlig sparing basert på ditt budsjett og prioriter dette likt med dine andre faste utgifter. Det kan være hjelpsomt å sette opp en automatisk overføring til en dedikert sparekonto rett etter lønning, slik at sparingen skjer uten at du trenger å tenke på det.

Velg en sparekonto med høy rente og god tilgjengelighet, men som samtidig begrenser fristelsen til å bruke pengene på impulskjøp. Gjennomgang av din økonomi regelmessig for å justere sparebeløpet om nødvendig, spesielt etter livsendringer som økt inntekt eller reduserte utgifter, vil sikre at nødsituasjonsfondet vokser i takt med dine behov. Å bygge et nødsituasjonsfond tar tid, men gir verdifull fred i sinnet og økonomisk sikkerhet for fremtiden.

4. Reduser og styr unna gjeld

Høyrente gjeld, som kredittkortgjeld, kan raskt utslette din gode økonomiske helse. Prioriter å betale ned denne gjelden og unngå nye gjeldsopptak som ikke er strategiske eller investeringsrelaterte.

5. Øk din inntekt

Se etter måter å øke din inntekt på, enten det er gjennom å få en høyere betalende jobb, starte en sidevirksomhet, eller gjennom freelance arbeide. Mer inntekt betyr mer kapital til sparing og investering.

6. Invester klokt

Investering er nøkkelen til å bygge formue over tid. Utforsk ulike investeringsmuligheter, som aksjemarkedet, eiendom, eller starte din egen virksomhet. Diversifisering er viktig for å spre risiko. Du får ikke noe gratis, eller noen gratisrunder, i denne bransjen, så bruk hodet.

Diversifisering ved investering er en strategi som går ut på å spre investeringene over forskjellige typer verdipapirer, bransjer, geografiske områder, og til og med tidsrammer for å redusere risikoen for tap. Tanken er at ved å ha investeringer i ulike områder, vil man være mindre utsatt for at et enkelt ugunstig marked eller sektor påvirker hele investeringsporteføljen negativt. Dette prinsippet bygger på det gamle ordtaket om ikke å legge alle eggene i én kurv.

I praksis betyr dette å se utover bare en type investering eller marked. For eksempel, i stedet for å kun investere i aksjer fra ett enkelt land eller en enkelt bransje, vil en diversifisert portefølje inneholde en kombinasjon av innenlandske og internasjonale aksjer, obligasjoner, eiendom, og kanskje til og med alternative investeringer som råvarer eller kryptovaluta.

Når det kommer til å velge aksjer, kan man vurdere å investere i både store, etablerte selskaper og mindre, vekstorienterte selskaper. Dette fordi ulike typer selskaper ofte reagerer ulikt på markedsendringer. Store, etablerte selskaper kan for eksempel tilby mer stabilitet, mens mindre selskaper kan tilby høyere vekstpotensial, men også høyere risiko.

Obligasjoner tilbyr ofte lavere avkastning sammenlignet med aksjer, men de er også vanligvis mindre volatile og kan derfor tilby en stabil inntektskilde. Å inkludere obligasjoner i en investeringsportefølje kan bidra til å balansere risikoen assosiert med aksjeinvesteringer.

Geografisk diversifisering er også viktig. Ved å investere i markeder utenfor ditt hjemland, kan du potensielt dra nytte av vekst i andre økonomier og beskytte deg mot landsspesifikke risikoer, som politisk uro eller økonomisk nedgang i ett enkelt land.

En annen måte å diversifisere på er å tenke på tidshorisonten for dine investeringer. Dette kan innebære å ha en blanding av investeringer som du planlegger å holde på kort sikt (1-3 år), mellomlang sikt (3-5 år), og lang sikt (5 år eller mer). På denne måten kan du være i stand til å dra nytte av ulike markedsforhold over tid.

Diversifisering er ikke bare en engangsstrategi, men en løpende prosess. Det krever jevnlig vurdering og justering av din portefølje for å sikre at den fortsatt reflekterer dine økonomiske mål, risikotoleranse, og investeringshorisont. Ved å diversifisere dine investeringer, kan du ikke bare minimere risikoen for store tap, men også posisjonere deg for å dra nytte av ulike muligheter for avkastning over tid.

7. Reinvester avkastningen

Når du begynner å se avkastning på dine investeringer, reinvestér disse pengene for å dra nytte av sammensatt rente over tid. Dette kan akselerere veksten av din formue betraktelig.

8. Vær tålmodig og konsistent

Formuebygging er en maraton, ikke en sprint. Vær forberedt på økonomiske opp- og nedturer og hold deg til din plan over tid.

9. Fortsett å lære

Økonomi og investering er komplekse felt som er i stadig endring. Fortsett å utdanne deg selv for å gjøre informerte beslutninger som kan maksimere din økonomiske vekst.

Å bygge formue fra grunnen av er ingen enkel oppgave, og det finnes ingen garantert vei til suksess. Men ved å følge disse prinsippene, øker du dine sjanser for å nå dine økonomiske mål og skape en sikrere finansiell fremtid.

Tjen penger på aksjer

Tjen penger på aksjer

Aksjer er et velkjent finansielt instrument til å gi en god avkastning på pengene dine. Aksjemegling er lettere enn aldri før, fordi du kan handle aksjer på nett og være din egen aksjemegler. Detter forbundet med en viss risiko, fordi hvis du ikke passer på, og følger godt med i markedet, kan du i verste fall tape alle pengene dine. På den andre siden: Om du starter i det små og/eller leser deg godt opp på aksjeteori, og setter deg godt inn i de selskapene du investerer i, så er du garantert bedre rustet en tusener av andre småsparere som leker med aksjer.

Forbered deg godt og les deg opp

Det er bare å gå i gang med aksjer. Kanskje du har lest om et selskap, følger magefølelsen og foretar et impulskjøp så vil du komme unna med det et par ganger. I det lange løp, er det de færreste som klarer å treffe på magefølelsen hver gang – da må det andre skyts til. Og med det menes, at du setter deg inn i sakene. Aksjemeglere går på skole i flere år, og må jobbe under streng overvåkning av sine ledere, før de får lov til å ha sin egen portefølje av kunder. Hvis du vil opp på samme nivå så må du legge tiden til, og gjøre en innsats for å bli dyktig.

Siden vi lever i den teknologiske tidsaldrer det veldig mye informasjon som ligger tilgjengelig på nettet. Du kan begynne med diverse pengeblogger, lese finansaviser, følge med på andre investorer og ellers bestille kjernelitteratur innenfor aksjemegling, for å være best mulig rustet til å gå i gang med aksjer seriøst. Tekniske analyser, P/E og alle disse uttrykkene bør som et minimum ligge i begrepsforståelsen din, og du bør forstå hva disse innebærer. Ofte, er det mange som gjør jobben for deg, så behøver ikke nødvendigvis være et matematisk geni selv.

Potensialet er der

TJENE-PENGER-PÅ-NETT

Potensialet for å tjene penger er der alltid i aksjemarkedet. Det er mer avhengig av hvilke instrumenter du benytter i markedet, som avgjør om du kan tjene penger i et marked som går opp eller ned. Selv om aksjemarkedet synker til bunns, så kan du være sikker på at det er noen som tjener seg søkkrike hele veien ned.

Eksemplene er mange på privatpersoner, som har klart seg veldig godt som sine egne aksjemeglere. Vi skal også være forsiktige med å overvurdere risikoen også, fordi noen har talentet som skal til fra start. Men fellesnevner, er at de som har tjent seg søkkrike har fokusert på et selskap med potensial for vekst, og som har vokst sammen med selskapet de har investert i.

Aksjer er en form for investering som er gøy og kan være tidkrevende. Vil du bare avsette pengene dine inn i et selskap som er stabile, er det ofte smart å følge med på de store, etablerte selskapene, som har gitt avkastning over tid. Dette er ofte selskaper med mye kontantreserve, om det er nedgang i markedet, og som gir deg en god slump tilbake på pengene dine, om du er villig til å tenke langsiktig.

Et siste råd: Ikke sats mer enn du har råd til å tape, å havne i gjeld pga slike investeringer er surt. Eksemplene er mange på at håpefulle investorer har satset mer enn de har råd til, og dermed gått fallitt.

Sa opp jobben for å bli trader!

Dette er ikke noe vi anbefaler, ihvertfall ikke om du er helt fersk. Derimot så syntes vi i TjenPenger.no det er inspirende og viktig å fremme sukesshistoriene. Denne historien er tidlig 2000-tallet, men den er like aktuell som den var da. Da Tom Bounharjah var 28 år så bestemte han seg for å slutte i jobben som ingeniør for Exxon – for å bli aksjemegler.

Tom forteller i et intervju at han var lei av jobben sin og alt han tenkte på var daytrading. På slutten av 90-tallet var det et svært volatilt marked. Dette gjorde sitt til daytrading ble nesten en sport og «alle» gjorde det. Det var nettopp dette som var noe av grunnen til cracket verden opplevde i 2000. Veldig mange tjene masse penger på dette og noen tapte veldig mye mer penger på det, Mark Cuban har skrevet et veldig godd blogginlegg om dette. Tom ble en av de som tjente mye på dette. I løpet av 2 år hadde han tjent flere millioner norske kroner.

Hvordan gjorde han det?

Som vi tidligere har skrevet om aksjer så handler det om kunnskap, timing og risiko. Tom gjorde følgende for å redusere følgende:

1. Startkapital

Tom la av 25000 dollar. Med dagens kurs tilsvarer det rett i overkant av 200 000 kroner. Dette var penger han hadde råd til å tape.

2. Kunnskap

Han brukte 1 år på lære seg. Han sier selv i intervjuet at han tapte 10000 dollar dette året, men det var greit. Fordi han ville lære mest mulig og for å lære så må man tape litt. I år nummer 2 begynte han å tjene penger!

3. Timing/Risiko

Tom valgte å investere på et veldig godt tidspunkt i et såkalt «bull market». I dag skal det godt gjøres å få samme avkastning. Hvis det er en nisje som kan ha de samme marginene så er det tech-markedet, men her er risikoen også likedan.

Hva kan man lære av denne historien?

For å lykkes å tjene MYE penger på aksjer så trenger man kunnskap, litt penger og litt flaks. I tillegg kan vi ta inn over oss at det faktisk finnes muligheter i denne verden til å tjene penger, man må bare prøve!

Ordbok for aksjehandel

Innenfor aksjer og børs så er det en rekke ord og utrykk som er viktige dersom man ønsker å gjøre det godt. Vi har derfor valgt ut en del ord som vi mener det er viktig for deg som skal begynne med aksjehandel forstår.

Hva er en aksje? 

En aksje er en eierandel i et selskap som gir deg rett til en andel av overskudd og i mange tilfeller stemmerett ved generalforsamlinger.

Avkastning

Endring i verdi fra investeringen er gjort.

Aksjeindeks

En inndeks er en samling av aksjekurser som sammen gir et generelt bilde av aksjemarkedet. I Norge har vi en vanlig indeks som brukes på Oslo Børs, OSBX-indeksen.

Hva er forskjellen på et aksjefond og en aksje?

Et aksjefond er et fond som investerer i flere aksjer. En aksje er en kun andel av et selskap.

Hva er kurtasje?

Kurtasje er en avgift megler tar ved kjøp eller salg av aksjer. Dette må du altså regne med som en kostnad ved kjøp og salg av aksjer.

Hva mener man med bunnlinjen i et selskap?

Det er resultatet til selskapet. Se f.eks på Proff.no så kan du f.eks søke opp Statoil. Deretter går du på regnskapstall, scroller du helt ned så ser du bunnlinjen.

Hva er arbitrasje? 

Når man gjør en handel mtp på gevinst ved å utnytte ubalanser i markedet. Det betyr egentlig at du kjøper billig og selger dyrt.

Hva mener med DPS?

DPS betyr utbytte per aksje.

Hva menes med en gearet investering?

Det betyr i praksis at man låner på investeringen. Dette kan gi høyere gevinst men det kan også gjøre at man taper mer enn man investerte. Idar Vollevik gearet i sin tid mange investeringer som resulterte i flere millioner i gjeld.

Risiko

En aksje med høy risiko kan stige i kurs eller den kan falle. En aksje med lav risiko har en mer moderat oppside men mindre sannsynlighet får tap.

Utbytte

Utbytte er en andel av et selskaps overskudd som fordeles på akjsonærer. Hvor mye man får av utbytte avhenger av hvor mange aksjer man eier.

Hva menes med bull-market?

Et bull-market er en periode med optimisme hvor det forventes en positiv endring i aksjemarkedet.

Hva menes med bear-market?

Et bear-market er en periode hvor det forventes en negativ endring i aksjemarkedet. Det motsatte av et bull-market.