Sa opp jobben for å bli trader!

Dette er ikke noe vi anbefaler, ihvertfall ikke om du er helt fersk. Derimot så syntes vi i TjenPenger.no det er inspirende og viktig å fremme sukesshistoriene. Denne historien er tidlig 2000-tallet, men den er like aktuell som den var da. Da Tom Bounharjah var 28 år så bestemte han seg for å slutte i jobben som ingeniør for Exxon – for å bli aksjemegler.

Tom forteller i et intervju at han var lei av jobben sin og alt han tenkte på var daytrading. På slutten av 90-tallet var det et svært volatilt marked. Dette gjorde sitt til daytrading ble nesten en sport og «alle» gjorde det. Det var nettopp dette som var noe av grunnen til cracket verden opplevde i 2000. Veldig mange tjene masse penger på dette og noen tapte veldig mye mer penger på det, Mark Cuban har skrevet et veldig godd blogginlegg om dette. Tom ble en av de som tjente mye på dette. I løpet av 2 år hadde han tjent flere millioner norske kroner.

Hvordan gjorde han det?

Som vi tidligere har skrevet om aksjer så handler det om kunnskap, timing og risiko. Tom gjorde følgende for å redusere følgende:

1. Startkapital

Tom la av 25000 dollar. Med dagens kurs tilsvarer det rett i overkant av 200 000 kroner. Dette var penger han hadde råd til å tape.

2. Kunnskap

Han brukte 1 år på lære seg. Han sier selv i intervjuet at han tapte 10000 dollar dette året, men det var greit. Fordi han ville lære mest mulig og for å lære så må man tape litt. I år nummer 2 begynte han å tjene penger!

3. Timing/Risiko

Tom valgte å investere på et veldig godt tidspunkt i et såkalt «bull market». I dag skal det godt gjøres å få samme avkastning. Hvis det er en nisje som kan ha de samme marginene så er det tech-markedet, men her er risikoen også likedan.

Hva kan man lære av denne historien?

For å lykkes å tjene MYE penger på aksjer så trenger man kunnskap, litt penger og litt flaks. I tillegg kan vi ta inn over oss at det faktisk finnes muligheter i denne verden til å tjene penger, man må bare prøve!

Ordbok for aksjehandel

Innenfor aksjer og børs så er det en rekke ord og utrykk som er viktige dersom man ønsker å gjøre det godt. Vi har derfor valgt ut en del ord som vi mener det er viktig for deg som skal begynne med aksjehandel forstår.

Hva er en aksje? 

En aksje er en eierandel i et selskap som gir deg rett til en andel av overskudd og i mange tilfeller stemmerett ved generalforsamlinger.

Avkastning

Endring i verdi fra investeringen er gjort.

Aksjeindeks

En inndeks er en samling av aksjekurser som sammen gir et generelt bilde av aksjemarkedet. I Norge har vi en vanlig indeks som brukes på Oslo Børs, OSBX-indeksen.

Hva er forskjellen på et aksjefond og en aksje?

Et aksjefond er et fond som investerer i flere aksjer. En aksje er en kun andel av et selskap.

Hva er kurtasje?

Kurtasje er en avgift megler tar ved kjøp eller salg av aksjer. Dette må du altså regne med som en kostnad ved kjøp og salg av aksjer.

Hva mener man med bunnlinjen i et selskap?

Det er resultatet til selskapet. Se f.eks på Proff.no så kan du f.eks søke opp Statoil. Deretter går du på regnskapstall, scroller du helt ned så ser du bunnlinjen.

Hva er arbitrasje? 

Når man gjør en handel mtp på gevinst ved å utnytte ubalanser i markedet. Det betyr egentlig at du kjøper billig og selger dyrt.

Hva mener med DPS?

DPS betyr utbytte per aksje.

Hva menes med en gearet investering?

Det betyr i praksis at man låner på investeringen. Dette kan gi høyere gevinst men det kan også gjøre at man taper mer enn man investerte. Idar Vollevik gearet i sin tid mange investeringer som resulterte i flere millioner i gjeld.

Risiko

En aksje med høy risiko kan stige i kurs eller den kan falle. En aksje med lav risiko har en mer moderat oppside men mindre sannsynlighet får tap.

Utbytte

Utbytte er en andel av et selskaps overskudd som fordeles på akjsonærer. Hvor mye man får av utbytte avhenger av hvor mange aksjer man eier.

Hva menes med bull-market?

Et bull-market er en periode med optimisme hvor det forventes en positiv endring i aksjemarkedet.

Hva menes med bear-market?

Et bear-market er en periode hvor det forventes en negativ endring i aksjemarkedet. Det motsatte av et bull-market.